fredag 15. februar 2013

Ønsker du å vite hvorfor helsevesenet koster så mye i dette landet ? (CBSnews)


Denne avslørende reportasje viser at ekspertene gjør oss sykere enn vi er, og det gjelder nok åpenbart like mye i Norge som i USA !

Både private og gjennom det offentlige har politikere med lite "gangsyn" styrt helsesektoren gjennom påvirkning fra våre isolerte fag-grupper alene uten å se helheten. Denne skremmende reportasje fra CBS-news "60 minutes" viser hva som skjer når vi bygger "lukkede" helsenett som "Norsk Helsenett". Som borger ønsker du selv eller gjennom betrodde familemedlemmer eller venner å få tilgang til dine vitale helseopplysninger for å kunne dobbeltkontrollere og ha råderett over dine egne DATA. Dette burde jo være selvfølgeligheter for å kunne lykkes med den pågående samhandlingsreform i Norge og redusere sløsingen av alle de offentlige "lukkede" infrastrukturer ved å konsentrere seg om noen få nasjonale infrastrukturer (Supernett).

En nasjonal infrastruktur forvaltet av det offentlige burde være en selvfølge. Infrastrukturen må ikke bare samhandle helsedata men også all annen data vedrørende deg, men borgeren skal ha kontroll med hva sine data benyttes til.

Hvis du ønsker å vite hvorfor helsevesenet koster så mye i dette landet, bør du se på innslaget fra USA, hvor omtrent 10 prosent av alle helseutgifter går til unødvendige tester og behandlinger. En stor del av dette finansieres jo gjennom skattebetalerenes midler.
Se CBS news video:

iDoktor: Kan en SmartTelefon være fremtidens "medisin"?


Nyhet innen Helseinformatikk med Selvledelse og Selvbetjening samt Fjerndiagnosering.

Dr. Eric Topol har resepten som kan forbedre hele din families helsekontroll samtidig som den gjør medisinsk behandling billigere. Som en av verdens fremste kardiologer hevder han at nøkkelen er Smart-Telefonen. Topol har blitt den fremste eksperten på den eksplosive utviklingen av trådløs medisin.
Mot slike intelligente Smart Telefon Apper blir EPR-forum/OASIS sin EPR-eDevice (OASIS BCM) funksjonsmodellering nøkkelen til samhandlingsintegrasjon mot de Tjenestebaserte OVERBYGNINGER ! Kanskje noe DIFI og Helsedirektoratet bør merke seg ;-)
Se video fra TNBC news:

mandag 25. januar 2010

Robotkjeledress

Det har i de siste dager vært nyhetsoppslag fra Japan hvor det har vært demonstrert avansert bruk av roboter til bruk i eldreomsorgen og for fysisk funksjonshemmede generelt. Bakgrunnen for dette er, som i Norge, at antall eldre øker mens innbyggertallet generelt faktisk går ned. Det betyr at også i Japan blir det stadig færre varme hender for å ta hånd om den eldre generasjonen. Dette ønsker japanerne å gardere seg mot ved å anvende moderne velferdsteknologi. Et interessant eksempel på dette er en robotkjeledress som den eldre kan ta på seg. Effekten av dette er at brukeren får dramatisk bedre fysisk bevegelighet i armer og ben. Til i dag er det laget 60 slike kjeledresser. Disse leies ut til en pris av 1200 dollar per måned. Hva tenker du om dette?
Image: Japan Robot Suit
Katsumi Kasahara / AP

YouTube-video


onsdag 26. august 2009