fredag 15. februar 2013

Ønsker du å vite hvorfor helsevesenet koster så mye i dette landet ? (CBSnews)


Denne avslørende reportasje viser at ekspertene gjør oss sykere enn vi er, og det gjelder nok åpenbart like mye i Norge som i USA !

Både private og gjennom det offentlige har politikere med lite "gangsyn" styrt helsesektoren gjennom påvirkning fra våre isolerte fag-grupper alene uten å se helheten. Denne skremmende reportasje fra CBS-news "60 minutes" viser hva som skjer når vi bygger "lukkede" helsenett som "Norsk Helsenett". Som borger ønsker du selv eller gjennom betrodde familemedlemmer eller venner å få tilgang til dine vitale helseopplysninger for å kunne dobbeltkontrollere og ha råderett over dine egne DATA. Dette burde jo være selvfølgeligheter for å kunne lykkes med den pågående samhandlingsreform i Norge og redusere sløsingen av alle de offentlige "lukkede" infrastrukturer ved å konsentrere seg om noen få nasjonale infrastrukturer (Supernett).

En nasjonal infrastruktur forvaltet av det offentlige burde være en selvfølge. Infrastrukturen må ikke bare samhandle helsedata men også all annen data vedrørende deg, men borgeren skal ha kontroll med hva sine data benyttes til.

Hvis du ønsker å vite hvorfor helsevesenet koster så mye i dette landet, bør du se på innslaget fra USA, hvor omtrent 10 prosent av alle helseutgifter går til unødvendige tester og behandlinger. En stor del av dette finansieres jo gjennom skattebetalerenes midler.
Se CBS news video:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar