onsdag 26. august 2009

Kommentarer til SAMHANDLINGSREFORMEN

Det ønskes kommentarer på SAMHANDLINGSREFORMEN !

1 kommentar:

  1. Idekonseptet ”Fellesskap om kvalitet” er både revolusjonerende og dramatisk på en positiv måte. Hverdagen for alle mennesker vil være preget av ny informasjonsteknologi. Slik teknologi vil også prege forholdene i arbeidslivet sterkt; jobben vil bli forandret, både i struktur, prosess og innhold. Forandring kommer uansett i kraft av den teknologiske utvikling. Realisering av konseptet krever mye, men åpner for nye muligheter. I tredje del utdyper vi dette.

    Detter klk kdøs døs dl ldøs øsd øld øs jk

    SvarSlett